BETEBEHARRAK


 

Bazkide guztiok betebehar berberak ditugu.

Etxearen balioaren araberako ekarpena egin behar dugu, Barne Arautegiko ordenantzetan ezarritako epeen barruan.

Aginte organoek baliotasunez hartutako erabakiak bete behar ditugu.

Txandaka tokatzen zaizkigun karguak eta dagozkien eginkizunak bete behar ditugu.

Erakundeari laguntzea, praktikan, garapenean eta helburuak lortzeko zereginetan.

Babestutako eraikinaren balioa aldatzen duen edozein gorabeheraren berri ematea.

Barne Arautegiko Akordio eta Arauetan ezarritako beste edozein betebehar.

Betebehar berberak,
eskubide berberak

×

WhatsApp

× Zertan lagun zaitzakegu?