NOLA ANTOLATZEN GARA


 

 

Federazioaren eta sutearo bakoitzaren
zuzendaritza eta organigrama

FEDERAZIOAREN BATZAR NAGUSIA

Federazioaren Batzar Nagusia federatutako Sutearo guztietako konpromisarioek osatzen dute (Sutearo bakoitzeko bat eta beste bat 50 bazkideko, beraz, gutxienez 2 Sutearo bakoitzeko, eta gehienez 6).

Batzar Nagusia organo gorena da, eta bertan gai guztiak jorratu eta erabaki daitezke.

SUTEARO BAKOITZAREN BATZAR NAGUSIA

Batzar Nagusia bazkide guztiek osatzen dute, eta Erakundearen gobernu organo gorena da. Bertan gai guztiak landu daitezke, eta bazkide guztiek bete behar dituzte bertan hartutako erabakiak.

Sutearo bakoitza, federatuta dagoenez gero, Federazioaren mende dago hari emandako kudeaketa kontuetan, baita Sutearo federatuen gehiengoak hartutako erabakietan ere. Sutearo bakoitzak afiliatu kopuruaren proportzioan dituen ordezkarien edo konpromisarioen bidez parte hartzen du Federazioaren Batzar Nagusian.

FEDERAZIOAREN ZUZENDARITZA BATZORDEA

Hauek dira zuzendaritza batzordeko kideak: sei Sutearotako ordezkariak, Federazioko lehendakaria eta lehendakariordea, Zaintza batzordeko kide bat eta Sustatzaileen batzordeko beste bat.

Gerenteak eta bulegoko ordezkari batek ere parte hartzen dute, txosten egile eta idazkari ardurarekin.

Federazioaren zuzendaritza, batzarren artean, Zuzendaritza batzordeari dagokio. Zuzendaritza batzordearen zereginak dira Batzar Nagusiaren erabakiak betetzea eta betearaztea, Federazioaren eta elkartekideen kudeaketa onaz arduratzea, estatutuak eta legedia beteta.

Urtean behin, gutxienez, Zuzendaritza batzordearen batzar bat egiten da, Sutearo bakoitzeko kide batekin.

SUTEARO BAKOITZAREN ZUZENDARITZA BATZORDEA

Auzo edo eremu bakoitzeko ordezkari bat egoten da, txandaka, alfabeto ordenaren arabera. Kopurua aldatu egin liteke, afiliatu kopuruaren eta auzoen edo eremuen banaketaren arabera. Gaur gaurkoz, Sutearo bakoitzaren zuzendaritza batzordea osatzen duten kideen kopurua 2 eta 13 artekoa da.

Batzarren artean, zuzendaritza batzordeari dagokio Federazioari eman ez zaion guztiaren kudeaketaren ardura.

Era berean, tokatzen zaionean, Federazioko Zuzendaritza batzordean ere parte hartzen du.

Eskualdeko batzarretara eta Federazioaren batzorde zabaldura joaten da, baita Batzar Nagusira ere, Sutearo bakoitzari, afiliazioaren arabera, dagokion kopuruan.

SUSTATZAILEEN BATZORDEA

8 kidek osatzen dute, eta beraien egitekoa Sutearok bere filosofia gordetzen duela zaintzea da. Norabidea aldatu duela uste badute Ez Ohiko Batzar Nagusirako deia egin dezakete.

ZAINTZA BATZORDEA

Hauek dira kideak: azkeneko hiru lehendakariak, gaur egungo lehendakaria eta lehendakariordea, Sustatzaileen batzordeko kide bat eta gerentea. Batzorde honen zeregina da Federazioaren eta Sutearoen eguneroko jarduera zaintzea, eta Zuzendaritza batzordeari laguntza eta aholkularitza ematea.

DIZIPLINA BATZORDEA

5 Sutearoko bost kidek osatzen dute, eta bazkideen arteko harreman gatazkatsuak zuzentzea da beraien zeregina.

FEDERAZIOAREN GERENTZIA ETA BULEGOA

Sutearo bakoitzaren talde kudeatzailea ere bada, izan ere, Sutearoek beren kudeaketa Federazioaren esku utzi dute. Horrela, Federazioarenbulegoari dagozkion guztiak Sutearo guztien izenean egiten dituen lanak ere badira, eta, beraz, haien Kudeaketa Organoa ere bada.

×

WhatsApp

× Zertan lagun zaitzakegu?